picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

ภาพตัดปะกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของญี่ปุ่นShinzō Abe
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

เอฟเฟ็กต์ภาพนี้รวมอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้:
เอฟเฟ็กต์ภาพถ่าย -> คนนิยม  
กรอบรูปออนไลน์ -> ญี่ปุ่น  
กรอบรูปออนไลน์ -> การเมือง