picjoke

ทุกๆวันมีปรากฏการณ์รูปถ่ายแบบใหม่

ปรากฏการณ์รูปถ่ายซึ่งลงวัน

การตัดต่อภาพด้วยสเก็ตลีลาญี่ปุ่น Yuzuru Hanyu
ก้าวที่๒ อัพโหลดรูปถ่ายของท่าน

This photo effect is included in the following categories:
Photo effects -> คนนิยม  
Photo effects -> ญี่ปุ่น  
Photo effects -> กีฬา