picjoke

Her gün täze fotoeffekt !

Sene boýunça effektler

Internet arkaly foto kadyrlar, el ýeterli ýagdaýda fotolar üçin kadyrlar.N-8578 N-8571 N-8568 N-8527 N-8525 N-8515 N-8513 N-8381 N-8307 N-8263 N-8246 N-8170 N-8168 N-8143 N-8130
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  

.Bu bölümde siz birnäçe foto kadyrlary tapyp bilersiňiz, üstesine-de foto kadyrlary indirip bilersiňiz. Fotolar süji pursatlary ýatda saklamak babatda çalşyp bolmajak dereje bolup durýar. Bu saklanyp goýulan sekuntda durmuşyň duýguly we süýji wakasy geçip durýar. Ol wagtda geçmiş zaman duruzylýar.Biz haçanda durmuşymyzdaky wakany fotolar arkaly görenimizde, ähli bolup geçen wakalr täzeden gaýtalanan ýaly bolup durýar. Bu foto kadyrlar bölümde siziň fotaňyza ýarajak islendik foto kadyrlaryny saýlap bilersiňiz. Ähli foto kadyrlar size el ýeterli ýagdaýda hödürlenendir.Fotaňyzy saýlanan foto kadyrlar bilen bezemek üçin size diňe ony el ýeterli ýagdaýda indiräýmek galýar. Bul ýerde fotoshop üçin foto kadyrlaryň köp bölegi görkezilen. Siz mysal üçin aňsatlyk bilen foto kadyrlara suratyňyzy ýerleşdirip, diwar suraty hökmünde ullanyp bilersiňiz. Ýa bolmasa suraty print edip ramkalarda tekjäňize bezeg berip bilersiňiz.Siz bular ýaly birnäçe mysallary ullanyp, täsin foto kadyrlar bilen suratlary ýakyn dostlaryňyza sowgat edip bilersiňiz. Ýenede mysal bolup, siz magnitlaryň kömegi bilen print edilen fotolary sowadyjyňyzyň gapysyna ýerleşdirip bilersiňiz. Size maşgalaňyzy we dost ýarlaryňyzy begendirmäge mümkinçilik berilen. Bular ýaly pursatlary elden gidirmäň..