picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Photomontage của Angry Birds với một USB súng cao su
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Khung ảnh -> Các trò chơi cho con trai  
Những bức ảnh hài hước -> Những bức ảnh hài hước  
Những bức ảnh hài hước -> Trò chơi máy tính