picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Hình ảnh dựng phim với logo của thương hiệu General Motors
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Khung ảnh -> Xe hơi  
Hiệu ứng -> Biển quảng cáo  
Hiệu ứng -> Hoa Kỳ  
Khung ảnh -> Thương hiệu