picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Hình ảnh dựng phim với nhà khoa học máy tính người Mỹ và doanh nhân Internet, Larry Page
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Những bức ảnh hài hước -> Người nổi tiếng  
Khung ảnh -> Hoa Kỳ  
Khung ảnh -> Ấn Độ  
Những bức ảnh hài hước -> Canada  
Khung ảnh -> Philippines  
Hiệu ứng -> Cộng hòa Nam Phi  
Những bức ảnh hài hước -> Chân dung