picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Giáng sinh và hình ảnh năm mới trong khung
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Khung ảnh -> Giáng sinh  
Khung ảnh -> Bức tranh  
Khung ảnh -> Cây Giáng sinh