picjoke

Hàng ngày, hình ghép ảnh mới có hiệu lực!!!

Hiệu ứng của ngày

Tạo ảnh ghép với võ sĩ chuyên nghiệp người Cuba Luis Ortiz
Bước 2: đăng tải ảnh của bạn

Hiệu ứng hình ảnh này được bao gồm trong các chuyên mục sau:
Những bức ảnh hài hước -> Người nổi tiếng  
Khung ảnh -> Cuba  
Những bức ảnh hài hước -> Võ thuật  
Hiệu ứng -> Thể thao